Huurgids

Heb je een vraag over onze huurgids? Neem dan gerust contact met ons op.

30+ jaar ervaring

Huurwoningen Groningen

Vastgoedpartner voor eigenaren

Huurder bij van der Meulen Makelaars?

In/uitschrijven gemeente Groningen

Een huurder kan zich inschrijven op het adres waar hij of zij woont, met een geldige en getekende huurovereenkomst. Verhuizen binnen de gemeente Groningen kan online aan de gemeente worden doorgegeven. Offline is dit mogelijk via een afspraak bij het gemeenteloket (Kreupelstraat 1 in Groningen). Hiervoor is een geldig identiteitsbewijs, geboorteakte en een getekende huurovereenkomst nodig.

Uitschrijven gebeurt automatisch wanneer men zich inschrijft op een nieuw adres binnen Nederland. Verhuizing naar het buitenland? Geef dit dan (online) door aan de gemeente. 
Schrijf tijdig uit om problemen en extra kosten (zoals gemeentelijke heffingen) te voorkomen. 

Meer informatie over in- en uitschrijven bij de gemeente Groningen: Verhuizen | Gemeente Groningen  

Waarborgsom

De waarborgsom is een financiële zekerheid voor de verhuurder. Deze kan ingezet worden bij reparaties of schoonmaak aan het einde van de huurperiode. De hoogte van de waarborgsom ligt tussen de één en twee maanden kale huur, afhankelijk van de inrichting van de woning. 

De waarborgsom wordt aan het einde van de huurperiode binnen twee tot 4 weken terug gestort, afhankelijk van eventuele verrekeningen. 

Huurverhoging

In de huurovereenkomst is een artikel opgenomen over  huurverhoging. Hier staat in op basis van welke regelgeving de huur verhoogd mag worden, met welk percentage en per welke datum (doorgaans 1 juli). Van een eventuele verhoging krijgt men schriftelijk bericht.

Beëindiging huurovereenkomst

Opzeggen van de huurovereenkomst kan schriftelijk: per mail of post. De opzegging is in goede ontvangen en in behandeling genomen als je hiervan een bevestiging hebt gekregen. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand. In de bevestigingsbrief staat wat er verwacht wordt bij een voor- en eindinspectie. 

Oplevering of eindinspectie woning

Bij de oplevering vindt de sleuteloverdracht plaats. Huurder en verhuurder gaan samen door de woning en eventuele bijzonderheden worden genoteerd. Dit opleveringsrapport is de basis voor de eindinspectie bij vertrek van de huurder. 
Tevens worden hier de meterstanden, het aantal sleutels en eventuele uit te voeren reparaties op vermeld. 

Bij het beëindigen van de huurovereenkomst wordt een afspraak gemaakt voor een voor- en eindinspectie. De voorinspectie zal 1 tot 2 weken voor het einde van de huurovereenkomst plaats vinden. De eindinspectie vindt plaats bij het inleveren van de sleutels. Samen wordt de woning bekeken en eventuele bijzonderheden worden genoteerd. 

Wanneer er uit te voeren reparaties, schoonmaakwerkzaamheden of ontbrekende sleutels zijn, kan dit worden verrekend met de waarborgsom. Indien er geen bijzonderheden zijn, wordt de waarborgsom binnen twee weken geretourneerd.  

Bijzonderheden, missende of kapotte onderdelen van de inventaris of reparaties kunnen altijd tijdens de huurperiode doorgegeven worden. 

Nutvoorzieningen (Gas, water, electra)

Een huurder kan zelf een energieleverancier kiezen voor gas en/of elektra. Een contract voor water moet afgesloten te worden bij Waterbedrijf Groningen (Waterbedrijf Groningen – 24/7 Water Natuurlijk dichtbij). 

Een overeenkomst voor energie kan voor een vaste of flexibele termijn worden afgesloten. Ook kunnen de tarieven vast zijn of variabel. Let hier op bij het afsluiten van de overeenkomst. Deze zaken kunnen geregeld worden voordat de sleuteloverdracht heeft plaats gevonden. 

Een advies over de hoogte van het voorschot is lastig te geven, dit is afhankelijk van de tarieven, de energiezuinigheid van de woning en uiteraard het stookgedrag. Wij kunnen huurders wel helpen bij het afsluiten van deze overeenkomsten.  

Parkeren

Parkeren in de straat of in de wijk is mogelijk met een parkeervergunning. Deze kan aangevraagd worden als de huurder ingeschreven staat op het adres bij de gemeente en het kenteken op naam staat. Het aantal parkeervergunningen en de kosten hiervoor zijn afhankelijk van het aantal personen dat staat ingeschreven en de locatie in de stad.

Ook is het mogelijk om voor bezoek die de auto wil parkeren een vergunning aan te vragen (de bezoekersvergunning).  

Meer informatie en het aanvragen van een parkeervergunning of bezoekersvergunning kan via de site van de gemeente: Parkeervergunningen en ontheffingen | Gemeente Groningen

Let op: er zijn locaties in de stad waar het niet mogelijk is een parkeervergunning aan te vragen (omdat er een privé voorziening voor auto’s is of het een auto luwe zone is). 

Schoonmaak

Een huurder is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de woning. Wij verwachten dat de woning netjes wordt bewoond. 

Het is mogelijk om via Van der Meulen Makelaars schoonmaakservice te regelen, aan het einde van de huurperiode of op reguliere basis. 

Verzekering

De woning (opstal) is verzekerd door de eigenaar van het pand. De eigenaar regelt ook de inboedelverzekering wanneer de woning gemeubileerd wordt opgeleverd. 

Een huurder dient de volgende verzekeringen af te sluiten:
– inboedelverzekering (bij een ongemeubileerde woning, maar óók voor de persoonlijke spullen die worden meegenomen naar een gemeubileerde woning). 
– aansprakelijkheidsverzekering. 
– glasverzekering. 

CV onderhoud

Klein onderhoud is de verantwoordelijkheid van de huurder zelf. Onder klein onderhoud valt onder andere het bijvullen en ontluchten van de CV-ketel.

Groot onderhoud wordt uitgevoerd door een professional, waarvan de kosten worden gedragen door de verhuurder. Jaarlijks wordt er onderhoud uitgevoerd aan de CV-ketel om ervoor te zorgen dat deze optimaal en efficiënt blijft werken.

Verantwoordelijk kosten onderhoud

Tijdens de huurperiode kunnen er gebreken aan de woning ontstaan. Het is belangrijk om te weten welke kosten voor rekening van de huurder zijn en welke voor de eigenaar. De rijksoverheid maakt hierin onderscheid, en op hun website is een gedetailleerde lijst te vinden die aangeeft wie waar verantwoordelijk voor is. Bekijk hier de website van de rijksoverheid.

Naast de lijst van de overheid zijn de volgende kosten voor rekening van de huurder:

  • Schade die de huurder zelf heeft veroorzaakt.
  • Ontstoppen en schoonhouden van de afvoer, het riool, ventilatiekanalen en schoorstenen.
  • Schilderwerk, plamuur en behang aan de binnenmuren.

De kosten voor de eigenaar omvatten doorgaans:

  • Groot onderhoud, zoals schilderwerk aan de buitenkant en het vervangen van de Cv-installatie.
  • Slijtage van onder andere: Meubilair, kranen en/of sluitingen.
  • Onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes.
Reparatie melden

Mocht er een defect zijn in jouw huurwoning, informeer ons dan direct. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar: office@vandermeulenmakelaars.nl.

Vergeet niet het volgende te vermelden in de e-mail: de aard van het defect, jouw contactgegevens en de adresgegevens van de woning waarin je verblijft.

Wij zorgen ervoor dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost

v
Huisvuil, oud papier, glas en grof vuil

In Groningen wordt het meeste afval verzameld in ondergrondse containers. Een huisvuilpas geeft toegang tot zo’n container voor het wegbrengen van restafval en plastic. 

Overig afval dient op een andere manier gescheiden te worden, namelijk:
Glas: op diverse locaties staan glasbakken die voor iedereen te gebruiken zijn. 
Papier: op diverse locaties staan papiercontainers die voor iedereen te gebruiken zijn. 
Textiel: op diverse locaties staan textielcontainers die voor iedereen te gebruiken zijn. Kleding e.d. kan ook bij diverse kringloopwinkels ingebracht worden. 
GFT: heeft u een tuin? Dan kunt ook gebruik maken van een groene container die door de gemeente wordt opgehaald. Wanneer er geen groene container aanwezig is hoeft gft-afval niet gescheiden te worden. 
Klein chemisch afval: dit kan worden ingebracht bij afvalbrengstation of de chemokar. 
Grofvuil: vier maal per jaar kan dit gratis worden gebracht bij een afvalbrengstation. Grote elektrische apparaten kunnen gratis worden afgehaald. 

Meer informatie is te vinden op Afval | Gemeente Groningen

 

Binnenkomende post vorige huurder / eigenaar

Bij verhuizing kan gebruik gemaakt worden van een verhuisservice voor de post: verhuisservice: adres doorgeven en post doorsturen | PostNL.

Wij vragen huurders om ontvangen post van vorige bewoners of pandeigenaren aan ons door te sturen of door te geven zodat wij dit op kunnen halen.